Ba é 2010 go 2019 an deich mbliana is teo ar taifead

Grafach a thaispeánann meánteochtaí domhanda ag ardú go suntasach ó 1850 go 1919.

Féach níos mó. | Níl a fhios ag aon duine go beacht cathain a thosaigh téamh domhanda. Ó tharla go bhfuil téamh méadaithe ag baint le C02 san atmaisféar is féidir linn glacadh leis gur thosaigh sé tar éis don Réabhlóid Thionsclaíoch tosú ag deireadh na 1700í. Tugann an ghrafach seo le tuiscint go raibh téamh domhanda ar siúl faoin 20ú haois agus go raibh sé níos drámatúla inár haois reatha. Grafach tríd an Oifig Met.


Foilsithe ar dtús an 15 Eanáir, 2020, ag Oifig Meitéareolaíochta U.K.

Tugann cothromaíocht na fianaise ag baint úsáide as iliomad tacar sonraí le tuiscint go bhfuil 2019, bliain gan chlasaic láidirAn leanbh, an dara bliain is teo do theochtaí domhanda bliantúla i dtaifid a thosaíonn i 1850. Níl ach 2016 níos teo, bliain nuair a threisigh El Niño an teocht go suntasach.


Is iad eolaithe ag Ionad Hadley na hOifige Meitéareolaíochta, Aonad Taighde Aeráide Ollscoil East Anglia agus Ionad Náisiúnta na hEolaíochta Atmaisféaraí U.K.Tacar sonraí HadCRUT4, a úsáidtear chun teocht dhomhanda a mheas.

Taispeánann sraith teochta domhanda HadCRUT4 go raibh an meán do 2019 ina iomláine 1.05 ± 0.1 ° C (thart ar 1.89 ± .18 F) os cionn leibhéil réamhthionsclaíocha, a glacadh mar an meán thar an tréimhse 1850-1900. Is í 2019 an tríú bliain is teo sa tsraith HadCRUT4.

D’fhoilsigh NASA agus NOAA freisina meastacháin mheánteochta domhanda do 2019. Aontaíonn na trí thacar sonraí (NASA, NOAA agus HadCRUT4) gurb iad na cúig bliana deireanacha na cúig bliana is teo ó thosaigh gach taifead domhanda. Tá NASA agus NOAA suite in 2019 mar an dara bliain is teo ina dtaifid.

Eascraíonn difríochtaí idir na meastacháin éagsúla den chuid is mó ón mbealach a láimhseáiltear na réigiúin polacha atá gann ar shonraí. Ag glacadh leis an bhfianaise ó na trí thaifead, mar aon le meastacháin eile ó ath-anailísí, tugtar le tuiscint gur dócha gurb é 2019 an dara bliain is teo.
Colin MoriceDúirt Ionad Hadley na hOifige Met:

Aontaíonn ár bhfigiúirí comhchoiteanna teochta domhanda go dtagann 2019 leis na blianta eile ó 2015 mar na cúig bliana is teo ar taifead.

Tá gach deich mbliana ó na 1980idí níos teo i ndiaidh a chéile ná na blianta fada a tháinig roimhe. Críochnaíonn 2019 an deich mbliana ‘cardinal’ is teo (na blianta fada sin dar críoch 0-9) i dtaifid a shíneann siar go lár an 19ú haois.

Cé go mbeimid ag súil go leanfaidh meánteochtaí domhanda ag ardú i gcoitinne, nílimid ag súil go bhfeicfimid méaduithe bliain i ndiaidh bliana mar gheall ar thionchar na hinathraitheachta nádúrtha sa chóras aeráide.


Ar leibhéal níos réigiúnacha, leanann an deimhniú seo go dlúth le sála na ndaoine le déanaíFógra ón Oifig Metgo raibh na 2010idí ar an dara ceann is teo de na blianta fada cairdiacha le 100 bliain anuas de thaifid aimsire na S.A.

Dheimhnigh Biúró na Meitéareolaíochta san Astráil le déanaí freisinBa í 2019 an bhliain is teo agus is tirime riamh san Astráil. Bhí 2019 ar cheann de na blianta is teo ar taifead san Eoraip, lena n-áirítear tonn teasa samhraidh nár éirigh leis.

Tiomsaítear tacar sonraí teochta domhanda HadCRUT4 ó na milliúin tomhais teochta dromchla aeir agus farraige a thógtar ar fud na cruinne, ó gach mór-roinn agus ó gach aigéan. Tá na héagsúlachtaí réigiúnacha sa teocht faisnéiseach iad féin maidir leis na meicníochtaí is cúis le téamh a thuiscint mar fhreagairt ar thógáil leanúnach gás ceaptha teasa san atmaisféar.

Tim OsbornDúirt Stiúrthóir Taighde in Aonad Taighde Aeráide Ollscoil East Anglia:


Cé go bhfuil a fhios againn go bhfuil gníomhaíochtaí daonna ag cur na cruinne le téamh, tá sé tábhachtach an téamh seo a thomhas chomh cruinn agus is féidir. Táimid muiníneach go bhfuil an domhan téite ag thart ar 1.0 ° C [1.8 F] ó dheireadh an 19ú haois toisc go dtugann torthaí difriúla an-chosúil le modhanna éagsúla chun an teocht dhomhanda a oibriú amach.

Scaoil an Oifig Met le déanaí a réamhaisnéis maidir le meánteocht dhomhanda do 2020. Réamhaisnéisíonn sé seo go mbeidh an meánteocht dhomhanda do 2020 idir 0.99 céim C (1.78 F) agus 1.23 céim C (2.2 F) - le meastachán lárnach de 1.11 céim C ( 2 F) - os cionn na meántréimhse réamhthionsclaíche ó 1850-1900, agus is dóigh go leathnóidh sé rith na mblianta is teo le déanaí mura dtarlaíonn teagmhas dochreidte mar bhrúchtadh mór bolcánach.

Is é an rud is mó a chuireann le téamh le 170 bliain anuas ná tionchar an duine ar an aeráid ó gháis cheaptha teasa a mhéadú san atmaisféar. Níl éifeachtaí an athraithe aeráide a spreagann an duine teoranta do theocht an dromchla. Feictear téamh an chórais aeráide ar fud raon táscairí aeráide a thógann pictiúr iomlánaíoch d’athrú lasmuigh dár n-ionchais ó inathraitheacht nádúrtha ar fud na talún, an atmaisféar, na n-aigéan agus an oighir.

Bunlíne: De réir Oifig Meitéareolaíochta na S.A., tá gach deich mbliana ó na 1980idí níos teo i ndiaidh a chéile ná na blianta fada a tháinig roimhe. Críochnaíonn 2019 an deich mbliana “cardinal” is teo (na blianta fada sin dar críoch 0-9) i dtaifid a shíneann siar go lár an 19ú haois. Dúirt an Oifig Meitéareolaíochta gurb é an tionchar is mó a bhí ag téamh le 170 bliain anuas ná tionchar an duine ó gháis cheaptha teasa atmaisféaracha a mhéadú.

Tugann féilirí gealaí ForVM bronntanais iontacha do chairde agus do mhuintir a bhfuil meon na réalteolaíochta acu. Ordú anois. Beagnach díolta amach!