Féileacáin monarc an Oirthir atá i mbaol a ndíothaithe, deir eolaithe

Féileacán monarc ar an Cluiche Sullys Hill Preserve, Dakota Thuaidh. Creidmheas Íomhá: Seirbhís Éisc agus Fiadhúlra na SA.

Féileacán monarc ar an Cluiche Sullys Hill Preserve, Dakota Thuaidh. Creidmheas Íomhá: Seirbhís Éisc agus Fiadhúlra na SA.


Tá daonra na féileacán carismatach oráiste agus monarc dubh tar éis titim le blianta beaga anuas. Le cuidiú le hiarrachtaí caomhnaithe, tá eolaithe tar éis na rioscaí díothaithe do dhaonra imirceach monarc a ríomh, a bhíonn ag geimhreadh i Meicsiceo agus a théann ar imirce trí Mheiriceá Thuaidh i rith míonna te an earraigh agus an tsamhraidh. Tugann a gcuid sonraí nua le tuiscint go bhfuil seans 11-57% ag na féileacáin seo dul as feidhm mura ndéantar iarrachtaí nua iad a chosaint. Foilsíodh an staidéar iTuarascálacha Eolaíochtaan 21 Márta, 2016.

Tháinig laghdú thart ar 80% ar dhaonraí monarc an Oirthir le deich mbliana anuas, go príomha mar gheall ar scriosadh suíomhanna pórúcháin tábhachtacha ina bhfuil feamainn bainne sna Stáit Aontaithe Leagann monarc a gcuid uibheacha ar fheamainn bhainne, agus beathaíonn boilb nua-phóraithe go heisiach ar na plandaí seo, ina bhfuil ceimiceán tocsaineach comhdhúile ar a dtugtarcardenolides. Cosnaíonn na cardenailídí ionghabhála na féileacáin atá ag forbairt agus na daoine fásta ó bheith á n-ithe ag éin toisc go mbíonn blas dona ar na ceimiceáin agus go ndéanann siad dochar do na héin. Is annamh a dhéanann éin iarracht monarc a ithe toisc gur fhoghlaim siad patrún dathúcháin sciatháin na bhféileacán a cheangal lena mblas díobhálach.


Bolb monarc ag beathú ar phlanda feamainn. Creidmheas Íomhá: Shireen Gonzaga.

Bolb monarc ag beathú ar phlanda feamainn. Creidmheas Íomhá: Shireen Gonzaga.

I measc na bhfachtóirí eile a chuireann leis an meath i ndaonraí monarc thoir tá cailliúint gnáthóige geimhrithe i Meicsiceo, cailliúint gnáthóige bláthanna fiáine sna SA, a bhfuil na daoine fásta ag brath air le haghaidh bia, athrú aeráide, úsáid feithidicídí, leathadh na speiceas plandaí ionracha a thagann amach. feamainn, agus galair seadánacha.

Rinne Brice Semmens, eolaí in Institiúid Aigéaneolaíochta Scripps agus príomhúdar an staidéir nua, trácht ar an ngá le hiarrachtaí caomhnaithe sa todhchaí ipreasráiteas. Dúirt sé:

Toisc go n-athraíonn líon na monarc go mór ó bhliain go bliain ag brath ar an aimsir agus ar fhachtóirí eile, is é an meánmhéid daonra a mhéadú an bealach is tábhachtaí chun maolán a bhfuil géarghá leis a sholáthar do na féileacáin íocónacha seo in aghaidh díothaithe.


Ar mhaithe le simplíocht, déanann eolaithe meastachán ar mhéid dhaonra na monarc thoir trí shuirbhé a dhéanamh ar mhéid an limistéir gheografaigh atá clúdaithe le coilíneachtaí monarc ag láithreáin atá ag geimhreadh i Meicsiceo. Ba é an méid is ísle a taifeadadh riamh ná 0.67 heicteár i rith gheimhreadh 2013/2014. Cé gur braitheadh ​​méaduithe beaga go 1.13 ha i rith an gheimhridh 2014/2015, tá méid an daonra seo i bhfad ró-íseal fós agus fágann sé go bhfuil an speiceas i mbaol mór a ndíothaithe mar gheall ar theagmhais randamacha mar stoirmeacha crua an gheimhridh.

Gan obair chaomhnaithe bhreise chun a líon daonra a threisiú, d’fhéadfadh daonra an mhonarc thoir aghaidh aSeans 11–57%as dul as feidhm sna 20 bliain amach romhainn, a deir na heolaithe. Tagraíonn gar-dhíothú do líon an daonra atá chomh híseal sin go bhfuil díothacht dosheachanta.

Tá sprioc 6 heicteár leagtha síos ag na SA, Meicsiceo agus Ceanada anois don bhliain 2020 - má bhaintear amach a leithéid de sprioc caomhnaithe, d’fhéadfadh sé seo an riosca gar-dhíothaithe a laghdú níos mó ná 50% de réir thorthaí an staidéir nua. . Molann na heolaithe gur cheart go ndíreodh iarrachtaí chun an sprioc 6 heicteár a bhaint amach ar ghnáthóg a chruthú agus a athchóiriú, mar go gcabhródh sé seo le suíomhanna pórúcháin a fheabhsú ar fud Mheiriceá Thuaidh.

Tá Seirbhís Éisc agus Fiadhúlra na SA ag smaoineamh faoi láthair ar achainí ó ghrúpaí caomhnaithe chun an monarc thoir a chosaint faoi dhlíthe agus rialacháin an Achta um Speicis i mBaol.


Patrúin imirce an earraigh agus an tsamhraidh de dhaonraí féileacán monarc an iarthair agus an oirthir. Creidmheas Íomhá: Suirbhéireacht Gheolaíochta na S.A.

Patrúin imirce an earraigh agus an tsamhraidh de dhaonraí féileacán monarc an iarthair agus an oirthir. Creidmheas Íomhá: Suirbhéireacht Gheolaíochta na S.A.

Fuarthas roinnt sonraí criticiúla don staidéar seo ó Thionscadal Monatóireachta Monarch Larva, ar tionscadal luachmhar eolaíochta saoránach é ar féidir leat a bheith páirteach ann ag annasc anseo.

I measc comhúdair eile an staidéir bhí Darius Semmens, Wayne Thogmartin, Ruscena Wiederholt, Laura López-Hoffman, Jay Diffendorfer, John Pleasants, Karen Oberhauser, agus Orley Taylor. Rinneadh an taighde seo trí mhaoiniú ó Chlár Taighde Éiceachórais Suirbhéireacht Gheolaíochta na S.A.

Bunlíne: Staidéar nua foilsithe iTuarascálacha Eolaíochtaan 21 Márta, 2016, measann sé go bhféadfadh seans 11-57% a bheith ag daonra an mhonarc thoir dul as feidhm sna 20 bliain amach romhainn mura gcuirtear bearta caomhnaithe breise i bhfeidhm. Ceann de na bealaí is fearr le cuidiú a dhéanamh ná gnáthóg pórúcháin ina bhfuil feamainn i Meiriceá Thuaidh a chruthú agus a athbhunú, a deir na heolaithe.


Conas a théann féileacáin monarc ar imirce?

Jaap de Roode: Úsáideann féileacáin monarc plandaí le haghaidh míochaine

Féileacán lacewing iontaise

Conas na féileacáin is mó atá faoi bhagairt san Eoraip a shábháil