Athraíonn HPC ainm go hIonad Prediction Weather

Tá anIonad Prediction Hydrometeorological (HPC)Tá cinneadh déanta agathraigh a ainm go dtí an tIonad Prediction Weatherag tosú 5 Márta, 2013. Is acmhainn aimsire iontach é an HPC a sholáthraíonn nuashonruithe cruinne ar iomláin deascadh ar fud na Stát Aontaithe. Scaoileann siad iomláin báistí ar feadh suas le seacht lá ar fud na SA agus eisíonn siad iomláin báistí sneachta, sleet agus reo nuair a fhorbraíonn stoirmeacha níos mó ar fud na tíre. Chinn HPC a n-ainm a athrú chun ainm níos soiléire agus níos éasca a thuiscint don ionad.


Go pearsanta, is dócha go leanfaidh mé ag glaoch air mar “HPC”, ach admhóidh mé, is fusa “Ionad Réamhaisnéise Aimsire” a rá ná “Ionad Tuar Hidrimeitéareolaíoch.” Bhí tionchar ag an straitéis maidir le bheith ina Náisiún Réidh Aimsire, a mhol don ionad plean straitéiseach nua agus aitheantas ainm níos leithne a chruthú.

Ionad NOAA um Thuar Aimsire agus Aeráide i bPáirc an Choláiste, Maryland, baile Ionad Prediction Aimsire NWS. Creidmheas Íomhá: Ollscoil Maryland


Labhair Jim Hoke, stiúrthóir an ionaid nua-ainmnithe atá lonnaithe i bPáirc an Choláiste, Maryland, faoin athrú ainm:

Gabhann an t-ainm nua fairsinge mór na dtáirgí agus na seirbhísí a sheachadtar gach lá agus oíche den bhliain de réir mar a oibríonn an t-ionad in éineacht leis an gcuid eile d’fhoireann na Seirbhíse Aimsir Náisiúnta chun Náisiún Réidh Aimsire a thógáil. Cé nár athraíodh ár misean ar chor ar bith, is deas anois ainm a bheith aige ar féidir le gach duine é a thuiscint, a fhuaimniú agus a litriú.

Íomhánna mar seo a aithint? Is iomláin deascadh iad seo a eisíonn an HPC go laethúil seacht lá roimh ré. Níl anseo ach sampla amháin de na híomhánna a chruthaíonn siad. Creidmheas Íomhá: NOAA

Tá ceithre chomhpháirt sa phlean HPC (Ionad Réamhaisnéise Aimsire go luath) chun a sheirbhísí a fheabhsú, atá fite fuaite lena chéile agus le Plean Straitéiseach NWS:
1)Comhpháirtithe & Custaiméirí- Seirbhísí tacaíochta cinntí a leathnú ag díriú ar imeachtaí ardtionchair trí ghníomhaíochtaí comhoibrithe feabhsaithe le comhpháirtithe, custaiméirí agus páirtithe leasmhara eile.

2)Táirgí agus Seirbhísí- Táirgí agus seirbhísí ardteicneolaíochta atá bunaithe ar eolaíocht a dhíriú agus a sheachadadh a fhreagraíonn do riachtanais athraitheacha na gcustaiméirí.

3)Eolaíocht agus Teicneolaíocht- Bunús an Ionaid in insileadh eolaíochta agus teicneolaíochta a neartú chun feidhmíocht réamhaisnéise agus freagrúlacht na gcustaiméirí a fheabhsú, go háirithe i gcás imeachtaí ardtionchair.

4)Daoine agus Bonneagar- An lucht saothair, an eagraíocht agus an cultúr a athrú chun freagairt do dhúshláin atá ag teacht chun cinn go tapa agus go héifeachtach.


Bunlíne: Tabharfar an tIonad Tuar Aimsire ar HPC anois. Tá sé níos éasca a rá, a litriú agus a mheabhrú. Leanfaidh siad ag tairiscint réamhaisnéisí deascadh tairbhiúla do na Stáit Aontaithe. Buille faoi thuairim mé anois an t-am chun tagairt a dhéanamh dóibh mar WPC…?